50% לילה שני

המבצע בתוקף עד 1.3.16


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
ווייז
 כשרות מהדרין ירושלים
טל' : 02-6420990
 ברכבת הקלה - תחנה אחרונה
 קווי אוטובוס : 35 39 26 27 16
 חניה חינם
רכזת נגישות - ספיר יונה 02-6420990 שלוחה 8